Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Phân loại dụng cụ Diện chẩn


LY. Ng Thị Quốc Khánh (ĐT: 0918 514 263) 
nói về phân loại dụng cụ DC 
tại hội nghị chuyên đề 
"Diện chẩn phòng, điều trị khối u và ung thư" 
tại Đồ Sơn, ngày 30/06/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét