Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

BỆNH YẾU SINH LÝ NAM


(SUY NHƯỢC SINH DỤC NAM)

Soạn bài:   PHAN XUÂN QUYÊN
(Từ: Tập san Diện chẩn – Số 4 – 2007)
Xem chi tiết tại trang LY. PHAN XUÂN QUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét