Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Trừ đàm thấp thủy

Bài giảng của LY Tạ Minh tại CLBDC Hà Nội năm 2010.
Bộ Trừ đàm thấp thủy chia làm 3 cấp: Lọc thấp, trừ thấp và trục thấp.


Tham khảo thêm:
1- Giáo trình của thầy Tạ Minh
Có 3 phác đồ dùng cho 3 mức độ bệnh khác nhau từ nhẹ tới nặng. Lọc thấp là dùng cho trường hợp thấp nhẹ, trừ thấp được dùng cho mức độ thấp trung bình, trục thấp là trường hợp thấp nặng .
Lọc thấp : 107, 240, 12, 184, 290, 7, 347 .
Trừ  thấp: 521, 87, 22 B, 235, 127, 347, 236, 85, 29 (222), 53, 7 , 63, 64, 287, 19, 39, 1, 290, 240, 26,103.
Trục thấp: tác động trọn ụ càm; bờ môi dưới; bờ môi trên và cánh mũi (giới hạn bởi pháp lệnh), toàn bộ mũi kéo dài lên vùng huyệt 103-175. Phác đồ này được dùng khi cần trục đàm thấp thủy thật mạnh.
Về mức độ bệnh Thấp Thủy cần điều trị nhiều mới có kinh nghiệm phán đoán. Nếu chưa kinh nghiệm các bạn có thể dùng phác đồ lọc thấp trước, nếu không hiệu quả mới tăng dần theo các phác đồ sau.

2- Phác đồ trừ đàm thấp thủy trong giáo trình của GS TSKH Bùi Quốc Châu ( Khóa 121/2012, trang 91):
103, 1, 290, 19, 64, 39, 63, 53, 222, 236, 85, 127, 235, 22, 87.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét