Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Chữa cận thị - LY. Trần Dũng Thắng

Trích bài giảng của cụ LY Trần Dũng Thắng tại Hà Nội ngày 18/11/2011


1 nhận xét: