Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

BA YẾU TỐ CƠ BẢN BẢO ĐẢM CHO SỨC KHỎE CỦA CON NGƯỜI

GS. TSKH. BÙI QUỐC CHÂU

Ba yếu tố đó là:
1. ÂM DƯƠNG KHÍ CÔNG
2. ẨM THỰC LIỆU PHÁP
3. DIỆN CHẨN - ĐIỀU KHIỂN LIỆU PHÁP

Xem chi tiết tại trang 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét