Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

10 BỘ HUYỆT CĂN BẢN ĐỂ ĐIỀU CHỈNH TỔNG TRẠNG


DÙNG ĐỂ PHỤC HỒI CHÍNH KHÍ


LY. TẠ MINH
1- Bộ Thăng, 2-Bộ Giáng, 3- Bộ Bổ trung,
4- Bộ Thiếu dương, 5- Bộ Điều hòa, 6- Tiêu viêm,
7- Tiêu viêm khử ứ, 8- Tiêu viêm giải độc,
9- Trừ đàm thấp thủy, 10- Bổ Âm Huyết
Xem chi tiết tại trang LY. TẠ MINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét