Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN BÀN CHÂN THEO NHẤT NGUYÊN LUẬN

Tg: Kì Nam

KÍNH THƯA ĐẠI GIA ĐÌNH DIỆN CHẨN


Thầy GS TSKH Bùi Quốc Châu đưa ra đồ hình phản chiếu nội tạng trên 2 bàn chân - mỗi bàn chân phản chiếu 1 quả Thận. LY. Đồng Xuân Toán nhận thấy theo Nhất nguyên luận, hai là một, một là hai - mỗi bàn chân có thể chứa đủ 2 quả Thận. Ý tưởng này phù hợp với kết quả chữa bệnh trong nhiều năm của ông. Trên lâm sàng, Kì Nam cũng thấy phù hợp. Duyên lành khởi phát, Kì Nam tiếp thu thành tựu của hai Thầy, thể hiện Đồ Hình PHẢN CHIẾU NỘI TẠNG TRÊN BÀN CHÂN (THEO NHẤT NGUYÊN LUẬN). Nay xin chia sẽ với Đại gia đình Diện chẩn - ĐKLP

Lưu ý: Mọi trích dẫn, sao chép xin ghi rõ tài liệu nguồn:
Kì Nam - dienchanhanoi.blogspot.com

(Bản bổ sung 15/03/2016)

Dưới  đây là lời giải thích của Thầy LY. Đồng Xuân Toán (ĐT: 0902 521 808)


Một là tất cả...

Vài ứng dụng của Đồ Hình mới


CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ XEM. !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét