Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

RƯỢU SAY - Mặt đỏ, Mặt tái

     LY.  PHAN XUÂN QUYÊN
Cách chữa người say rượu mặt đỏ, mặt tái khác nhau !
Xem chi tiết tại trang LY. PHAN XUÂN QUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét