Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Chữa đau nửa đầu - LY Trần Dũng Thắng

Video 7 phút. Trích bài giảng của cụ LY Trần Dũng Thắng 
tại Hà Nội ngày 17/11/2011
Phác đồ: Hơ bàn tay trái nắm, đồng ứng với đầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét